Verhalen vanuit het havenrijk

60 Jaar Havensocieteit Groot Amsterdam

Voorwoord van de heer G. Heida, voorzitter van de Havensocieteit Groot Amsterdam.
Dit boek is niet zomaar een standaard samenstelling van feiten en gebeurtenissen uit de rijke geschiedenis van Amsterdamse havensocieteit, maar verhaalt ook over de historie van de Amsterdamse (binnen)scheepvaart en de haven van Amsterdam door middel van bijzondere gebeurtenissen, memorabele feiten en een groot aantal (vaak historische) foto’s.
De bijeenkomsten en activiteiten waren niet alleen scheepvaart- en havengericht, maar ook literair (Godfried Bomans), cultureel (stadsarchief De Basel), muzikaal (ensemble De Volharding), ludiek (‘opblazen’ van de Hembrug), politiek (bezoek Tweede Kamer in Den Haag) en innovatief (Mokum Mariteam).
Daarnaast bouwde de vereniging een bijzondere traditie op, door aan de gemeenten van vele havensteden op feestelijke wijze een maritiem monument aan te bieden, wat bij het plaatsen en onthullen hiervan soms tot komische situaties leidde en met veel publiciteit gepaard ging.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: Amsterdam (anker Havengebouw), Den Helder (stuurwiel), Urk (boei), Edam (zeilschip), IJmuiden (16 meter hoge ‘paaltjes-toren’) en Zaandam (historische havenbakens).
Bij al deze gebeurtenissen speelden ook de partners van de leden (zeker in het verleden) een belangrijke en soms actieve rol, hetgeen naast de zakelijke contacten de band tussen de leden en de sfeer nog versterkte en intensiveerde, zoals dat bij de doelstelling van een echte sociëteit hoort.

Het uit de vergetelheid halen van onder andere deze kort aangestipte feiten en gebeurtenissen is gedaan door onze oud-voorzitter en erelid van de vereniging, Louis Pietersen. Verwoord en in beeld gebracht op een manier zoals alleen hij - met oog en gevoel voor (historische) details - dat kan. De niet altijd chronologische verhaallijn en de aanvullingen met bijzondere anekdotes maken het boek alleen maar verrassender.

Rond de start van de 21e eeuw, waarin ook het 50-jarig jubileum op bijzondere wijze werd gevierd, veranderde de naam van de vereniging van Amsterdamse Binnenvaart Sociëteit in Havensociëteit Groot Amsterdam om nog breder draagvlak te creëren voor de leden van de sociëteit en andere geïnteresseerden. Maar de binnenscheepvaart bleef altijd centraal staan!

Dat de neerslag van al deze activiteiten op schematische wijze en aangevuld met eigen fotomateriaal in het tweede gedeelte van dit jubileumboek konden worden opgenomen is te danken aan onze onvolprezen secretaris Joeke Baarda, die deze functie al een lange reeks van jaren uitoefent.
Neptunus, de Stedenmaagd en Vadertje Rijn dreigen de Hembrug op te blazen.
Dekschuiten werden bij honderden gebouwd. Hier een foto van de Werf 't jacht te Nieuwedam in 1949.
Het bestuur van de Amsterdamse havensocieteit ten tijde van het 60-jarig jubileum.
Het 60-jarig jubileum werd gevierd met een symposium dat gehouden werd in de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Het boek 'Verhalen uit het havenrijk' werd die middag ten doop gehouden en het eerste exemplaar werd. zeer toepasselijk, uitgereikt aan Hans Goedkoop. De TV-presentator en historicus verraste zijn publiek met een lecture over de tweede Gouden Eeuw, de tijd van de industriele revolutie bij de overgang van de 19e naar de 20e eeuw. De tijd ook dat de naam Goedkoop voorgoed gevestigd raakte in de Amsterdamse haven. Op de foto staat hij tussen de heer Heida, links, en de uitgever A. Boom in tijdens de afsluitende borrel.